Thu ngân sách Nhà nước tiếp đà giảm tốc, chi ngân sách tăng 11,4%

Sau 10 tháng năm 2023, thu ngân sách Nhà nước vẫn tiếp đà giảm tốc trong khi chi ngân sách tăng 11,4% nhằm đảm bảo các nhu cầu phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt khó khăn...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thu ngân sách Nhà nước tiếp đà giảm tốc, chi ngân sách tăng 11,4%
Thu ngân sách Nhà nước tiếp đà giảm tốc, chi ngân sách tăng 11,4%

Ngày 29/10, Tổng cục Thống kê đã công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023. Theo báo cáo, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 10/2023 ước đạt 169,5 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 1.398,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86,3% dự toán năm và giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số khoản thu chính như sau: thu nội địa tháng 10/2023 ước đạt 145,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 10 tháng năm 2023 đạt 1.157,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86,8% dự toán năm và giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 10/2023 ước đạt 5,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 10 tháng năm 2023 đạt 51,4 nghìn tỷ đồng, bằng 122,3% dự toán năm và giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 10/2023 ước đạt 18,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 10 tháng năm 2023 đạt 188,8 nghìn tỷ đồng, bằng 79% dự toán năm và giảm 21,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh chụp Màn hình 2023-10-29 lúc 17.48.13.png
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho biết, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 10/2023 ước đạt 118 nghìn tỷ đồng; lũy kế 10 tháng năm 2023 ước đạt 1.357,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65,4% dự toán năm và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 10 tháng năm 2023 đạt 873,3 nghìn tỷ đồng, bằng 74,5% dự toán năm và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 401,9 nghìn tỷ đồng, bằng 55,3% và tăng 35%; chi trả nợ lãi 80 nghìn tỷ đồng, bằng 77,8% và tăng 3,3%.

Theo Tổng cục Thống kê, chi ngân sách Nhà nước tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2022 nhằm đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Có thể bạn quan tâm