thu ngân sách nhà nước

17:55, 17/10/2022

Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan lần 2 đối với Công ty TNHH Dệt may Xuất khẩu An Linh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia