Thu ngân sách Nhà nước giảm 6% so với cùng kỳ

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 ước giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2022...
ngân sách Nhà nước
Thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 ước giảm 6% trong khi đó, chi ngân sách Nhà nước ước tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2022

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023 vừa công bố của Tổng cục Thống kê. Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 5/2023 ước đạt 103,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 769,6 nghìn tỷ đồng, bằng 47,5% dự toán năm và giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số khoản thu chính như sau: thu nội địa tháng 5/2023 ước đạt 80,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 638,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,9% dự toán năm và giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 5/2023 ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 25,6 nghìn tỷ đồng, bằng 61% dự toán năm và giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 5/2023 ước đạt 18,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 105,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44,0% dự toán năm và giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. 

ngân sách nhà nước
Thu, chi ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2023

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 5/2023 ước đạt 152 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 653,1 nghìn tỷ đồng, bằng 31,5% dự toán năm và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 452,4 nghìn tỷ đồng, bằng 38,6% dự toán năm và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 157,1 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6% và tăng 35,5%; chi trả nợ lãi 43 nghìn tỷ đồng, bằng 41,8% và giảm 1,3%.

Tổng cục Thống kê nhận định, tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 ước giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách nhà nước ước tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2022, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Xem thêm

Doanh nghiệp hộ cá thể: Mong manh khi thương hiệu bị xâm phạm

Doanh nghiệp hộ cá thể: Mong manh khi thương hiệu bị xâm phạm

Thương hiệu không chỉ là tên gọi của hộ kinh doanh, mà còn là bộ mặt, là uy tín, là chất lượng của sản phẩm, dịch vụ mà hộ kinh doanh cung cấp. Trong khi đó, hộ cá thể thường tạo ra các công thức, sản phẩm tốt nhưng lại chưa chú trọng đến bảo hộ thương hiệu.
Việt Nam hút 5,26 tỷ USD vốn FDI trong 5 tháng đầu năm 2023

Việt Nam hút 5,26 tỷ USD vốn FDI trong 5 tháng đầu năm 2023

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 25,5% kế hoạch, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới tính đến ngày 20/5/2023 ước đạt 5,26 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước...
5 tháng đầu năm vận chuyển hành khách tăng 13,6%

5 tháng đầu năm vận chuyển hành khách tăng 13,6%

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 5 tháng đầu năm 2023, vận chuyển hành khách tăng 21,2% và luân chuyển tăng 41,9%, vận chuyển hàng hóa tăng 18% và luân chuyển tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước...

Có thể bạn quan tâm