thử nghiệm tên lửa

13:15, 22/12/2021

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã dự kiến phê duyệt việc bán 800 tên lửa Hellfire cho Úc với giá trị ước tính khoảng 108 triệu USD.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia