thu phí cảng biển

14:00, 31/10/2022

Theo Công văn số 7287/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về phí sử dụng hạ tầng cảng biển Hải Phòng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia