thuế quan bổ sung

10:03, 31/12/2020

Hoa Kỳ đang gia tăng thuế quan đối với một số sản phẩm của Liên minh châu Âu, bao gồm một số bộ phận máy bay và rượu vang từ Pháp và Đức.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia