tỉnh Khánh Hòa

07:40, 05/11/2022

Công ty TNHH Hải Minh xin chấm dứt dự án Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên Resort&Spa nằm trong vịnh Nha Trang do thiếu vốn, vắng khách, doanh thu không đủ trang trải.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia