tình nguyện viên

09:13, 07/12/2021

Năm nay, Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2021 đã nhận 253 hồ sơ đề cử, ứng cử từ các tổ chức, cá nhân trên cả nước; qua đó bình chọn 10 tập thể, 10 cá nhân xuất sắc trong hoạt động tình nguyện năm 2021, đặc biệt là tình nguyện đi chống dịch.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia