TPBank LiveBank

06:33, 23/07/2020

Thỏa thuận giữa Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) về việc tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo (NLTT) với tổng giá trị tài trợ là 11.000 tỷ đồng, diễn ra sáng nay tại Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia