trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

10:00, 13/12/2022

Là một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, T&T Group luôn coi trọng trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội và xem đây là kim chỉ nam xuyên suốt trong quá trình gần 30 năm hình thành và phát triển.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia