Trident II D5

13:59, 18/01/2022

Guam, một hòn đảo xa xôi của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, đang có ý nghĩa lớn hơn trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung đang bùng phát ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia