Tu-22M3M

17:59, 04/08/2021

Nga đang thúc đẩy phát triển tên lửa siêu thanh tầm xa Kh-95 phóng từ trên không, Thượng tướng Vladimir Zarudnitsky, giám đốc Học viện quân sự thuộc Bộ Tổng tham mưu, trong một bài báo đăng trên tạp chí Military Thought cho biết.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia