UBND tỉnh Đồng Tháp

08:12, 07/09/2021

Từ ngày 15/9/2021, điều kiện thửa đất sau tách thửa đối với đất ở đô thị (nếu có nhà trên đất) ở tại tỉnh Đồng Tháp nếu thửa đất có nhà ở là 40 m2, thửa đất không có nhà ở là 70 m2.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia