UBND tỉnh Hải Dương

17:12, 19/08/2021

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có quy mô 502,63 ha thuộc địa giới hành chính xã Bắc An, xã Hoàng Hoa Thám và phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh với ranh giới có phía bắc giáp xã Hoàng Hoa Thám.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia