UBND tỉnh Khánh Hòa

07:10, 21/09/2022

UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Tập đoàn Phúc Sơn nộp hơn 11.994 tỷ đồng nghĩa vụ tài chính tại dự án Khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia