UBND tỉnh Thanh Hóa

Thứ năm lúc 16:30

Trước đó, CTCP Tập đoàn Danko là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Tây Nam đại lộ Nam sông Mã 1, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia