Thanh Hoá dự chi hơn 11.300 tỷ đồng xây Khu kinh tế Nghi Sơn

Khu kinh tế Nghi Sơn sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2027. Trong đó, tổng số tiền đã sử dụng để thực hiện dự án là hơn 11.300 tỷ đồng. Tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng hơn 1.500 ha…

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố Quyết định số 1887, ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn.

Mục đích là góp phần từng bước xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn trở thành một trong những trung tâm công nghiệp – đô thị và dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước. Với Các cụm công nghiệp trọng điểm như lọc hóa dầu, nhiệt điện, cán thép, xi măng, chế xuất… gắn với khai thác hiệu quả cảng biển Nghi Sơn. Đồng thời, hình thành trung tâm cảng biển và dịch vụ thương mại, logistics cùng với các khu đô thị hiện đại tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng và cả nước.

Khu kinh tế Nghi Sơn
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Dự án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn

UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2027, với tổng số tiền đã sử dụng để thực hiện dự án là hơn 11.300 tỷ đồng. Riêng tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng hơn 1.500 ha.

Về nhiệm vụ cụ thể, từ năm 2023 – 2024, tỉnh sẽ tập trung giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng 3 khu tái định cư tại xã Anh Sơn và Các Sơn, diện tích khoảng 23ha, phục vụ di dân đến Khu công nghiệp số 20 giải tỏa. Đồng thời, thực hiện giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 604 ha trong phạm vi Khu công nghiệp số 20.

Từ năm 2023 – 2025, tỉnh giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng 4 khu tái định cư tại 2 xã Thanh Sơn, Ngọc Linh và 2 phường Mai Lâm, Trúc Lâm, với tổng diện tích khoảng 57 ha.

Từ năm 2025 – 2027, giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp số 21, diện tích 395 ha và Khu công nghiệp số 6, diện tích 549 ha. Trong đó, Khu công nghiệp số 21 sẽ cần 1.121 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng khoảng 395 ha thực hiện các dự án. Đồng thời, giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái định cư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư.

Khu công nghiệp số 6 cần khoảng 7.254 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng 549 ha thực hiện dự án và giải phóng mặt bằng, đầu tư khu tái định cư, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư.

Ngoài ra còn có Khu công nghiệp số 20, tỉnh cần khoảng 2.997 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng 604 ha thực hiện các dự án và xây dựng khu tái định cư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, để triển khai đầu tư các dự án, trước hết phải giải phóng mặt bằng. Để công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi, cần chuẩn bị tốt mặt bằng tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất ở. Đây là công việc liên quan trực tiếp đến sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, địa phương và đời sống của người dân vùng bị ảnh hưởng.

Vì vậy, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị cần nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ này, để Dự án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn được hoàn thành.

Có thể bạn quan tâm