Thanh Hóa chuẩn bị đấu giá 766 dự án

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các ban ngành liên quan đang khẩn trương hoàn thiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 766 dự án trên địa bàn…

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh Thanh Hoá vừa có ý kiến chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hoá, Uỷ ban nhân dân thành phố Sầm Sơn, Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hoá căn cứ danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 đã được phê duyệt, tập trung cao độ nhân lực, khẩn trương hoàn thiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất các dự án chưa phê duyệt phương án đấu giá hoặc tổ chức đấu giá nhưng chưa thành công trong năm 2022, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 17/2/2023.

đấu giá
Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh Thanh Hoá.

Cùng với đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá cũng giao Sở Tài chính khẩn trương rà soát, hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá các dự án theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 17/1/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh (đợt 1), cụ thể có 766 dự án, với tổng diện tích đất theo quy hoạch là hơn 1.852 ha; tổng diện tích đất dự kiến đấu giá gần 820 ha; tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu là hơn 19.500 tỷ đồng; số tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ các chi phí giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật là hơn 12.486 tỷ đồng…

Trong quyết định nêu rõ, yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa khẩn trương tổ chức thực hiện công việc tiếp theo để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. 

Đồng thời, rà soát quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng… để thực hiện đấu giá theo đúng quy định. 

Ngoài ra, cần lựa chọn các đơn vị tổ chức đấu giá phải có kinh nghiệm, năng lực tốt, phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật. 

Các đơn vị có tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất thực hiện ký bản cam kết và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến thời điểm 31/12/2023 phải tổ chức đấu giá thành công. 

Có thể bạn quan tâm