UBND TP Đà Nẵng

14:45, 13/04/2022

Theo UBND TP Đà Nẵng, tỷ lệ các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu cho biết có sự gia tăng kim ngạch xuất khẩu từ khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực là khá lớn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia