VNX

16:21, 25/03/2021

Bộ Tài chính vừa công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao trong ban điều hành và quản trị của Sở Giao dịch Chứng Khoán Việt Nam (VNX). Trong đó, VNX là công ty mẹ nắm giữ 100% vốn 2 Sở thành viên gồm HNX và HoSE.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia