Nghỉ lễ 30/4 – 1/5 liên tục 5 ngày, chứng khoán có giao dịch bù?

Thị trường chứng khoán sẽ không mở cửa giao dịch bù vào thứ Bảy, ngày 4/5/2024 dù các Sở Giao dịch Chứng khoán làm việc…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nghỉ lễ 30/4 – 1/5 liên tục 5 ngày, chứng khoán có giao dịch bù?
Nghỉ lễ 30/4 – 1/5 liên tục 5 ngày, chứng khoán có giao dịch bù?

Căn cứ Công văn số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024; Công văn số 2780/UBCK-PTTT ngày 13/05/2022 về việc công bố lịch nghỉ giao dịch thị trường công cụ nợ năm 2024, Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước đã có thông báo gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) thực hiện nghỉ hoán đổi theo Công văn 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 của Văn phòng Chính Phủ.

Cụ thể như sau, lịch nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ nghỉ từ thứ Bảy, ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư, ngày 1/5/2024 (tổng cộng 5 ngày và hoán đổi ngày làm việc từ thứ Hai, ngày 29/4/2024 sang ngày thứ Bảy, ngày 4/5/2024).

Ngày đi làm bù (thứ Bảy, ngày 4/5/2024), các Sở Giao dịch Chứng khoán và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam không thực hiện giao dịch và hoạt động bù trừ, thanh toán.

Căn cứ công văn của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng thông báo sẽ nghỉ giao dịch dịp lễ 30/4 – 1/5 từ thứ Hai ngày, 29/4/2024 đến hết thứ Tư, ngày 1/5/2024.

HOSE và HNX tổ chức giao dịch trở lại từ thứ Năm, ngày 2/5/2024 và đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 4/5/2024. Tuy nhiên, trong ngày đi làm bù, HOSE và HNX sẽ không tổ chức giao dịch chứng khoán.

Cùng với đó, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cũng thông báo lịch nghỉ làm việc và thanh toán giao dịch chứng khoán dịp lễ 30/4 – 1/5.

Theo đó, VSDC sẽ nghỉ làm việc từ thứ Bảy, ngày 27/4/2024 đến hết ngày thứ Tư, 1/5/2024 và đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 4/5/2024.

Trong ngày đi làm bù, VSDC không thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh nhưng vẫn thực hiện thanh toán đối với lãi, gốc công cụ nợ và gốc đối với tín phiếu.

Như vậy, mặc dù Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán hoạt động vào thứ Bảy, ngày 4/5/2024 nhưng thị trường chứng khoán sẽ không mở cửa giao dịch.

Có thể bạn quan tâm