vốn hoá doanh nghiệp

13:52, 09/04/2018

Hơn 3,22 triệu tỉ đồng là giá trị vốn hóa của toàn bộ các doanh nghiệp niêm yết trên sàn TPHCM tính đến cuối ngày 3-4-2018 theo Hose.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia