vsetgroup

09:22, 22/06/2021

Thương Gia đã nhận được công văn số 19/2021/CV.VSETGROUP của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vsetgroup phản hồi về các thông tin liên quan đến các bài viết được đăng tải trên Thuonggiaonline.vn. Về vấn đề này, Thương Gia phản hồi như sau:

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia