Phản hồi doanh nghiệp: Những câu hỏi về trái phiếu Vsetgroup?

Thương Gia đã nhận được công văn số 19/2021/CV.VSETGROUP của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vsetgroup phản hồi về các thông tin liên quan đến các bài viết được đăng tải trên Thuonggiaonline.vn. Về vấn đề này, Thương Gia phản hồi như sau:
Phản hồi doanh nghiệp: Những câu hỏi về trái phiếu Vsetgroup?

Theo công văn kể trên, Vsetgroup cho biết, việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp này tuân thủ đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Đồng thời, Vsetgroup còn cho rằng, các chỉ số tài chính cũng như ngôn ngữ được Thương Gia sử dụng trong bài viết thiếu căn cứ và không phù hợp.

Về các vấn đề này, Thương Gia phản hồi như sau:

03 bài viết được đăng tải trên Thuonggiaonline.vn gồm “Trái phiếu Vsetgroup "hấp dẫn" vì đâu: Lãi suất... không tưởng!”, “Trái phiếu Vsetgroup "hấp dẫn" vì đâu: Đối tượng khách hàng "đặc biệt"; “Trái phiếu Vsetgroup "hấp dẫn" vì đâu: Ảo tưởng, mơ mộng hay “chiêu trò”?” là 03 bài viết đã được phóng viên Thương Gia nghiên cứu, tìm hiểu cũng như đã xin ý kiến nhận định của chuyên gia liên quan trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính.

Các bài viết là phản ánh về việc có một doanh nghiệp không phải công ty đại chúng đã và đang chào bán trái phiếu không chứng quyền, không tài sản đảm bảo có lãi suất rất cao trên thị trường (18,8%); tìm hiểu lý do vì sao doanh nghiệp lại chào bán trái phiếu cho các đối tượng nhà đầu tư là phụ nữ, bà mẹ bỉm sữa. Thương Gia muốn thông qua các bài viết, người đọc có góc nhìn đa chiều nhất để tự đánh giá, nghiên cứu trước khi quyết định đầu tư. 

Như vậy, Thương Gia đang thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cơ bản nhất của một đơn vị hoạt động báo chí chuyên nghiệp được pháp luật Việt Nam cho phép và bảo vệ.

Về các thông tin tài chính được đưa ra làm căn cứ trong các bài viết, Thương Gia khẳng định, các thông tin này được lấy trên báo cáo tài chính của tập đoàn Vsetgroup. Người đọc hoàn toàn có thể kiểm chứng thông tin tại website https://vset.thoitrangvman.vn/bao-cao-tai-chinh.html (nay đã không còn hoạt động sau khi 03 bài viết của Gia được đăng tải). Tuy nhiên, người đọc vẫn có thể kiểm chứng thông tin trên website http://ssvsetgroup.com/bao-cao-tai-chinh.html. Đây là website có số hotline trùng với hotline trên website chính thức https://vsetgroup.com của Vsetgroup. 

Các báo cáo tài chính qua các năm của Vsetgroup được đăng tải trên website http://ssvsetgroup.com/
Các báo cáo tài chính qua các năm của Vsetgroup được đăng tải trên website http://ssvsetgroup.com/

Liên quan đến vấn đề pháp lý về việc chào bán trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo của Vsetgroup, Thương Gia đã trao đổi với luật sự Vũ Văn Biên - Công ty Luật TNHH An Phước. Ông Biên khẳng định, theo thông tin được doanh nghiệp đăng tải, VSETgroup đang phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ, không phải phát hành trái phiếu ra công chúng.

Đối tượng được mua trái phiếu khi phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP gồm:

- Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

- Đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.

Như vậy, VSETgroup đang phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền thì đối tượng mua phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán. Theo quy định tại điều 11 Luật chứng khoán 2019, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán bao gồm:

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

- Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

Hơn nữa, để chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền (không bao gồm việc chào bán trái phiếu của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng), doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

- Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.

- Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định.

- Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định.

- Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định.

Vậy việc Vsetgroup chào bán trái phiếu cho các bà mẹ bỉm sữa (thông tin này được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội facebook, được các nhân viên tư vấn của Tập đoàn này trao đổi với PV dưới danh nghĩa nhà đầu tư - đã được Thương Gia phản ánh trong bài viết về Vsetgroup) là câu hỏi cần trả lời từ chính lãnh đạo tập đoàn này.

Bởi đối tượng nhà đầu tư này không phải nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có đủ khả năng để đánh giá điều kiện, tài chính của công ty, đánh giá thị trường và các rủi ro có thể phát sinh để quyết định đầu tư. Việc đặt vấn đề vì sao Vsetgroup lại chào bán trái phiếu cho đối tượng này của Thương Gia là hoàn toàn hợp lý.

Như vậy, việc sử dụng các ngôn ngữ, thuật ngữ trong các bài viết chính là để thể hiện những nghi ngờ về khả năng an toàn của trái phiếu do Vsetgroup phát hành cũng như năng lực tài chính của doanh nghiệp này. Thương Gia hoàn toàn không tự ý quy chụp, xuyên tạc hay xúc phạm doanh nghiệp. 

Theo các chuyên gia chứng khoán mà Thương Gia tham khảo, trường hợp phát hành trái phiếu của VSETGROUP là cực kỳ rủi ro vì: Doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán; Doanh nghiệp phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo. Và quan trọng hơn, các hình thức kinh doanh và tín chấp của ngân hàng không phải là tài sản đảm bảo.

Chính vì vậy, các nhà đầu tư khi tham gia mua trái phiếu tại những doanh nghiệp không có những thông tin minh bạch, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro mất tiền, trở thành nợ xấu khó đòi vì nhà đầu tư hoàn toàn không có quyền gián tiếp sở hữu tài sản nào tại doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

Cuối cùng, Thương Gia một lần nữa khẳng định, các bài viết này dựa trên tài liệu thực tế của chính Vsetgroup, có sự tham vấn của nhiều chuyên gia. Thông tin trong các bài viết thể hiện tính trung thực, khách quan. 

"Bất kể doanh nghiệp nào khi phát hành trái phiếu đều sẽ phải công bố các thông tin liên quan việc chào bán trái phiếu như thông tin công ty, điều lệ công ty, báo cáo tài chính, tình hình tài chính của công ty… Do đó, để giảm thiểu tối đa các rủi ro, nhà đầu tư phải tự mình tìm hiểu kỹ các thông tin từ chính doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Đồng thời nhà đầu tư cũng nên tìm hiểu kỹ các quyền và trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật khi tham gia giao dịch chứng khoán. Trong trường hợp nhà đầu tư không tự mình đánh giá, quyết định được, tôi khuyến cáo nhà đầu tư nên tham vấn ý kiến từ các chuyên gia, tư vấn viên có chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh".

Luật sư Vũ Văn Biên - Công ty TNHH Luật An Phước
Luật sư Vũ Văn Biên - Công ty TNHH Luật An Phước

Có thể bạn quan tâm