xây dựng thương hiệu lãnh đạo doanh nghiệp

09:38, 28/08/2017

Đại sứ thương hiệu chính là những nhà lãnh đạo, founder, CEO – một khái niệm đang dần dần được cộng đồng doanh nghiệp nhắc đến như một cách “tiếp thị” để doanh nghiệp nổi bật hơn theo một cách rất “cá

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia