#hỗ trợ lãi suất

NHNN: Không hỗ trợ lãi suất cho vay bằng đồng USD

NHNN: Không hỗ trợ lãi suất cho vay bằng đồng USD

Về kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang liên quan đến việc hỗ trợ lãi suất cho vay bằng đồng USD, Ngân hàng Nhà nước cho biết chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước có hỗ trợ lãi suất khi cho vay bằng đồng Việt Nam nhưng chưa tính đến việc hỗ trợ đối với cho vay bằng đồng USD.