Masan Group chốt tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2021 là 12% và dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan thông báo tăng ​cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2021 thêm 20%, thành 1.200 đồng / cổ phiếu, tương ứng với mức tăng thêm 200 đồng/cổ phiếu.
Masan Group chốt tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2021 là 12% và dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1

Cùng với việc tăng cổ tức tiền mặt, Hội đồng Quản trị Masan cũng đã thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5:1 cho các cổ đông hiện hữu tính tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng.

Việc tăng cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng là một phần trong kế hoạch của Ban lãnh đạo Masan nhằm tưởng thưởng và gia tăng giá trị cho cổ đông, đồng thời
hướng đến hoàn thành mục tiêu trung hạn của bảng cân đối kế toán.

Bên cạnh đó, việc phát hành cổ phiếu thưởng cũng được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho cổ đông qua việc cải thiện tính thanh khoản, cùng với thành công của nền tảng tiêu dùng sẽ tiếp tục được hiện thực hóa và gia tăng giá trị đáng kể cho cổ đông.

Chuỗi bán lẻ WinMart+ của Masan.
Chuỗi bán lẻ WinMart+ của Masan.

Trong hai năm qua, sự ủng hộ và niềm tin vững chắc của các cổ đông là động lực để Masan thực hiện kế hoạch cải thiện kết quả hoạt động chuỗi WinCommerce (“WCM”), tạo nền móng cho mô hình mini-mall và tái cấu trúc các mảng kinh doanh để thiết lập nền tảng tiêu dùng - bán lẻ.

Reddi giữ vai trò cốt lõi để Masan chuyển đổi thành nền tảng tiêu dùng - công nghệ.
Reddi giữ vai trò cốt lõi để Masan chuyển đổi thành nền tảng tiêu dùng - công nghệ.

Vào năm 2022, Masan đã vạch ra kế hoạch sơ bộ mở rộng quy mô chuỗi WinMart+ thêm 700 - 1.000 điểm bán, nâng tổng số siêu thị mini lên 3.300 – 3.600 điểm trước cuối năm 2022. Masan cũng có kế hoạch chuyển đổi ít nhất 50% điểm bán WinMart+ thành các cửa hàng theo mô hình mini-mall. Mô hình này hiện tích hợp phục vụ nhu yếu phẩm (WinMart+), trà và café (kiosk Phúc Long), dược phẩm, dịch vụ tài chính (Techcombank) và viễn thông (Reddi).

Cửa hàng WinMart+ theo mô hình mini-mall tích hợp phục vụ nhu yếu phẩm, trà và cafe, dược phẩm, dịch vụ tài chính và viễn thông.
Cửa hàng WinMart+ theo mô hình mini-mall tích hợp phục vụ nhu yếu phẩm, trà và cafe, dược phẩm, dịch vụ tài chính và viễn thông.

Masan tin tưởng mô hình này sẽ thúc đẩy gia tăng giá trị nhờ vào việc :

  • Tích hợp đa dạng sản phẩm và dịch vụ giúp gia tăng lưu lượng khách hàng, qua đó cải thiện lợi nhuận chuỗi WCM; 
  • Mô hình chia sẻ doanh thu các kiosk với cửa hàng sẽ giúp gia tăng lợi ích kinh tế và rút ngắn thời gian đạt điểm hòa vốn của các cửa hàng mới;
  • Tăng cường vị thế và sự hấp dẫn của các cửa hàng ở khu vực phía Nam và khu vực nông thôn;
  • Xây dựng nền tảng kỹ thuật số với mạng di động Reddi là cốt lõi để chuyển đổi hệ sinh thái của Masan trở thành nền tảng tiêu dùng công nghệ, thu hút khách hàng mới và cung cấp dịch vụ số nhằm tạo ra tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Vào cuối tháng 12/2021, Masan và Masan Horizon dự kiến sẽ nhận cổ tức tiền mặt 1.406 tỷ đồng từ công ty thành viên Masan MEATLife. Đây là một phần trong sáng kiến ngân quỹ nhằm phân bổ thặng dư từ công ty thành viên lên cấp Tập đoàn.

Mức cổ tức 250 đồng/cổ phiếu sẽ tương ứng với 295 tỷ đồng tiền mặt và đợt phát hành cổ phiếu thưởng sẽ làm tăng khối lượng cổ phiếu lưu hành của Masan thêm 236.106.938 cổ phiếu. Việc thực thi các kế hoạch trên phụ thuộc vào các phê duyệt phù hợp theo điều lệ của doanh nghiệp và quy định pháp luật hiện hành.

Có thể bạn quan tâm