#nâng tỷ lệ sở hữu

Lãnh đạo ra tay cứu giá cổ phiếu PHR

Lãnh đạo ra tay cứu giá cổ phiếu PHR

Ông Nguyễn Thành Đức, Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Cao su Phước Hòa vừa đăng kí mua 200.000 cổ phiếu PHR để đầu tư tài chính. Thời gian dự kiến giao dịch từ 27/9 đến 25/10 theo phương thức khớp lệnh