#nhập khẩu hàng hoá

Những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 8/2023

Những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 8/2023

Từ tháng 8/2023, một số chính sách kinh tế mới sẽ có hiệu lực thi hành như: Quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới; Tăng phí sát hạch bằng lái xe; Sửa quy định về nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền; Sửa quy định đối với cổ đông sáng lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng...