Nhơn Trạch 2 (NT2) dự chi hơn 187 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2021 với tỷ lệ 6,5%

Nhơn Trạch 2 (NT2) dự chi hơn 187 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2021 với tỷ lệ 6,5%

Mới đây, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE - Mã: NT2) đã thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021.

Theo đó, NT2 công bố ngày 10/10 là ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức còn lại của năm 2021. Tỷ lệ thực hiện 6,5%, tương đương 650 đồng/cp. Với gần 288 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NT2 dự chi hơn 187 tỷ đồng vào ngày 20/10.

Theo phương án phân phối lợi nhuận năm ngoái, NT2 chia cổ tức bằng tiền với tổng tỷ lệ 16,5%, cao hơn so với kế hoạch 15% đề ra ban đầu. Doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức 10%, tương ứng 1.000 đồng/cp vào ngày 18/4.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NT2 đang giao dịch trong phiên sáng 27/9 quanh mức 30.600 đồng/cp, tăng hơn 52% so với mức đáy 20.100 đồng/cp giữa tháng 5.

Trong quý 2/2022, NT2 đạt doanh thu thuần gần 2,7 ngàn tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng tăng 48%, lên 2,28 ngàn tỷ đồng. Do doanh thu sản xuất điện tăng nhiều hơn giá vốn, qua đó NT2 ghi nhận lợi nhuận gôp đạt 409 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng kỳ.

Quảng cáo

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 58%, còn 1,52 tỷ đồng; dù chi phí tài chính giảm mạnh 86%, chỉ còn 48,9 tỷ đồng, do NT2 đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ khoản vay xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 2. Kết quả, Công ty báo lãi sau thuế 365 tỷ đồng, gấp gần 15 lần cùng kỳ.

Tại ĐHĐCĐ 2022, NT2 đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế cả năm lần lượt là 8,1 ngàn tỷ đồng và 468 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện 33% mục tiêu doanh thu và 77% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

Thời điểm 30/06/2022, tổng tài sản NT2 đạt 4,47 ngàn tỷ đồng, tăng 73% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt tăng đột biến từ 987 triệu đồng lên gần 205 tỷ đồng, là khoản tiền gửi không kỳ hạn. Phải thu ngắn hạn tăng từ 2,18 ngàn tỷ đồng lên 3,9 ngàn tỷ đồng (tăng 78%), chủ yếu là khoản tiền điện phải thu của Công ty Mua bán Điện (EPTC). Giá trị hàng tồn kho có sự biến động không đáng kể so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, nợ ngắn hạn tăng 40%, lên 3,36 ngàn tỷ đồng, chủ yếu do tăng khoản phải trả người bán ngắn hạn (gần 1,6 ngàn tỷ đồng, tăng 34%) và chi phí phải trả ngắn hạn (hơn 1,32 ngàn tỷ đồng, tăng 48%).

Trong năm 2022, công ty dự kiến doanh thu 8.128,95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 468,15 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,6% và giảm 12,3% so với thực hiện trong năm 2021. Về cổ tức, năm 2022, công ty dự kiến cổ tức là 15%.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trong khi thế giới đang phát triển logistics xanh thì Việt Nam vẫn đang mất cân đối vận tải trong chuỗi logistics, đồng thời chưa thể hoàn thiện hạ tầng kho bãi để chuyển đổi sang mô hình phát triển bền vững.

Thứ bảy, 26/11/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia