Alphanam

14:21, 08/10/2019

Hiểu đời sâu sắc và thông minh, hóm hỉnh – trò chuyện với một người như doanh nhân Nguyễn Tuấn Hải – sáng lập Tập đoàn Alphanam bao giờ cũng lý thú và rất khó có điểm dừng...

Khơi nguồn kinh tế tư nhân
07:06, 26/12/2016
Thái Duy