bãi nhiệm

07:35, 05/07/2019

Tại kỳ họp thứ 9 diễn ra đầu tuần tới (8-10/7), HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, thông qua nhiều nghị quyết, trong đó có nghị quyết về công tác nhân sự.