Bất động sản vùng ven

Thứ ba lúc 10:29

Sở Xây dựng vừa trình UBND TP. HCM đề án “Xây dựng chương trình nhà ở giai đoạn 2021 - 2030”, theo đó TP. HCM hạn chế phát triển nhà ở thấp tầng trong nội thành và khuyến khích làm nhà ở cao tầng vùng ven.