Bernalt Arnault

10:23, 29/10/2019

Tập đoàn thời trang xa xỉ hàng đầu của Pháp, LVMH đã tiếp cận Tiffany & Co với mức đề nghị mua lại thương hiệu trị giá 14.5 tỷ USD.