Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

06:30, 01/09/2020

Bộ trưởng Bộ GTVT huy động đội ngũ tham mưu trực thuộc để quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông.