BVSC

15:34, 05/03/2020

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) và Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc vừa ký kết thoả thuận hợp tác (MOU) nhằm đẩy mạnh kinh doanh tại thị trường hai quốc gia.