cấp margin

13:04, 05/03/2020

Ông Phạm Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, đang xem xét việc nới dòng tiền vào thị trường với việc cho phép giao dịch kỹ quỹ (margin) cổ phiếu trên sàn UPCoM.

HNG không được giao dịch ký quỹ
17:05, 05/04/2019
Anh Minh