Tập đoàn Hoa Sen có lãi trở lại, cổ phiếu HSG “thoát cảnh” bị HOSE cắt margin

Theo quy định, việc lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau kiểm toán của Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận dương 30 tỷ đồng thì mã cổ phiếu HSG được giao dịch ký quỹ trở lại kể từ ngày 26/12, nhà đầu tư sẽ được sử dụng margin do công ty chứng khoán cấp để mua cổ phiếu HSG...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tập đoàn Hoa Sen có lãi trở lại, cổ phiếu HSG “thoát cảnh” bị HOSE cắt margin
Tập đoàn Hoa Sen có lãi trở lại, cổ phiếu HSG “thoát cảnh” bị HOSE cắt margin

Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE) vừa ra quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo HOSE, nguyên nhân là do cổ phiếu HSG đã khắc phục tình trạng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Trước đó, cuối tháng 5/2023, HOSE đã đưa cổ phiếu HSG vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng (niên độ tài chính 2022-2023) là số âm.

Theo quy định tại Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán hiện hành, việc lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau kiểm toán của Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận dương 30 tỷ đồng thì mã cổ phiếu HSG được giao dịch ký quỹ trở lại kể từ ngày 26/12, nhà đầu tư sẽ được sử dụng margin do công ty chứng khoán cấp để mua cổ phiếu HSG.

Xét về tình hình tài chính, Tập đoàn Hoa Sen vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất của niên độ tài chính 2022 - 2023 (từ ngày 1/10/2022 đến ngày 30/9/2023) do Công ty KPMG Việt Nam kiểm toán.

Theo đó, Hoa Sen Group ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 31.650 tỷ đồng, giảm 36,3% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán đạt mức 28.690 tỷ đồng. Khấu trừ đi giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của công ty đạt hơn 3.060 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 39,6%, đạt mức 314,1 tỷ đồng. Chi phí lãi vay đạt mức 195,4 tỷ đồng, giảm 24,8% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng đạt mức 2.476 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt gần 407 tỷ đồng, lần lượt giảm 35,4% và 22% so với thời điểm ngày 30/9/2022.

Mặc dù đã tiết giảm các khoản chi phí nhưng do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận gộp giảm, do đó Hoa Sen Group vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 211 tỷ đồng so với niên độ tài chính 2021 - 2022, chỉ đạt mức 30 tỷ đồng, tương ứng giảm 88%.

Theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đặt ra trong niên độ 2022 - 2023, Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh dựa trên hai phương án: Phương án thứ nhất là doanh thu dự kiến đạt 100 tỷ đồng và phương án thứ hai là doanh thu dự kiến đạt 300 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc niên độ tài chính năm 2022 – 2023, Hoa Sen Group chỉ hoàn thành hơn 30% kế hoạch so với phương án 1 (lãi 100 tỷ đồng) và hoàn thành 10% kế hoạch so với phương án 2 (lãi 300 tỷ đồng).

Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Hoa Sen Group đạt hơn 17.365 tỷ đồng và nợ phải trả là 6.585 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty tính đến hết niên độ tài chính 2022 - 2023 đạt khoảng 10.780 tỷ đồng.

anh-chup-man-hinh-2023-12-27-luc-114626-3873.png
Thị giá cổ phiếu HSG trong phiên giao dịch sáng ngày 27/12

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch sáng ngày 27/12, cổ phiếu HSG đang giao dịch quanh mức 22.400 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hoá của công ty trên thị trường đạt khoảng 13.798 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm