cổ phiếu thưởng

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, mã: ACB) vừa công bố thông tin về việc bán 6,2 triệu cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho nhân viên.

10:35, 15/05/2019