cổ phiếu thưởng

14:03, 05/12/2019

Chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên (ESOP) dường như đang là “mốt” trong các công ty niêm yết nhưng các gói ESOP hiện nay dường như đang nhắm đến nhiều hơn đối tượng là thành viên điều hành chủ chốt, có tỷ lệ sở hữu cao.