Cổ phiếu CII được cấp margin trở lại

Cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII - sàn HoSE) đã được "thoát" khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Cổ phiếu CII được cấp margin trở lại

Lý do được HoSE đưa ra do Công ty đã khắc phục tình trạng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Trước đó, HoSE đưa cổ phiếu CII vào danh sách không được cấp margin do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm.

Mới đây, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM vừa thông báo kéo dài thời gian phát hành phiếu thưởng hơn so với kế hoạch.

Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, để phát hành cổ phiếu thưởng, doanh nghiệp cần phải có Báo cáo tài chính kiểm toán (không sử dụng Báo cáo tài chính soát xét). Vì vậy, tiến độ nộp hồ sơ xin phát hành cổ phiếu thưởng chỉ có thể thực hiện được sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán thay vì như kế hoạch mới thông báo là 31/8/2022.

Có thể bạn quan tâm