cơ sở lưu trú du lịch

15:07, 01/06/2020

Cổng thông tin điện tử du lịch Ninh Thuận có địa chỉ https://myninhthuan.vn và ứng dụng du lịch thông minh trên điện thoại vừa được địa phương đưa vào hoạt động.