Cổng dịch vụ công quốc gia

14:40, 07/09/2020

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với 24 thủ tục hành chính từ 1/10/2020.