công nghệ thông tin

10:30, 13/09/2019

Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động của thành phố Cần Thơ vừa chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ https://canthotourism.vn.