công ty cổ phần

07:38, 29/10/2016

Việc xác định “người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp” khi có giao dịch thương mại là rất quan trọng, nhất là khi pháp luật hiện hành cho phép một doanh nghiệp có nhiều người đại diện.