coteccons

07:58, 11/02/2020

Cổ phiếu CTD của CTCP Xây dựng Cotecons gần như mất đi giá trị nhiều lần từ đỉnh giá 230.000 đồng/cp. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người đây lại là thời điểm cơ hội xuất hiện.

Coteccons chi hơn 430 tỷ gom cổ phiếu quỹ
08:00, 16/01/2019
Quốc Trọng