Đánh chiếm

23:49, 30/11/2020

Lực lượng Houthi (Phong trào Ansar Allah) chuẩn bị tiến công ở thành phố thủ phủ tỉnh Marib. Các đơn vị Houthi di chuyển đến vùng nông thôn phía tây thành phố và triển khai các trạm kiểm soát trên tuyến đường tiến về Marib.

Azerbaijan chiếm một căn cứ quân sự của Armenia
07:43, 20/10/2020
Trịnh Thái Bằng
Syria: Al-Qaeda chiếm thị trấn phía tây bắc Hama
07:17, 13/05/2020
Trịnh Thái Bằng