di sản văn hóa

15:36, 03/01/2020

Các cơ quan chức năng hiện đang hoàn thiện để trình UNESCO ghi danh các hồ sơ “Nghệ thuật Xòe Thái” và “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”.