dịch bệnh Covid-19

15:57, 18/06/2020

TT Nga Putin đã cho thiết lập một hệ thống khử trùng ở khu vực nhà riêng để bảo vệ bản thân khỏi sự lây nhiễm Covid-19.