doanh thu bán hàng

09:25, 31/07/2019

Doanh thu bán hàng của SCG trong quý 2/2019 đạt 80.453 tỉ đồng (3,453 tỉ USD), giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu trong nửa đầu năm 2019 cũng bị giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.