dự án bất động sản

06:45, 07/04/2020

UBND TP. HCM vừa có chỉ đạo xử lý các dự án đã có quyết định giao đất, thuê đất trong giai đoạn 2015 – 2019 trên địa bàn.